Warunki jakie trzeba spełnić, by otrzymać pożyczkę

Warunki jakie trzeba spełnić, by otrzymać pożyczkę sxc.hu

Popularność pożyczek gotówkowych jako formy wsparcia finansowego wynika z szybkiej obsługi klientów przez instytucje prowadzące tego typu działalność.

Wystarczy przedłożyć zaledwie kilka dokumentów poświadczających tożsamość i zdolność kredytową pożyczkobiorcy, aby wnioskować o dodatkowe środki pieniężne. 

O przyznanie pożyczki gotówkowej ubiega się dziś coraz więcej osób. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczane są na bardzo różne cele, począwszy od budowy czy kupna domu, poprzez remont mieszkania i zakup wyposażenia bądź sprzętów, na organizacji wakacyjnych wypoczynków kończąc. Zachętą do korzystania z pożyczek gotówkowych udzielanych przez instytucje finansowe są też atrakcyjne oferty, w których proponuje się pożyczkobiorcom przyznanie w krótkim czasie środków finansowych na korzystnych warunkach. Jakie więc trzeba spełnić wymogi, aby ubiegać się o pożyczkę? 

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pożyczkę?

Wnioskując o przyznanie pożyczki, konieczne jest dostarczenie doradcy finansowemu dokumentów, na podstawie których będzie on w stanie określić zdolność kredytową klienta. Przykładowo, w instytucji MiniCredit niezbędne jest przedłożenie dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo polskie, numeru PESEL i zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Ponadto należy też wykazać, że nie figuruje się w rejestrach dłużników. W celu identyfikacji klienta i późniejszego przekazania środków finansowych niezbędne jest również podanie numeru osobistego rachunku bankowego. Ze względu na niewielką ilość formalności koniecznych do załatwienia, wnioskowanie o pożyczkę jest bardzo łatwe, a proces jej przyznania dość szybki. 

Podobne artykuły:


Przedkładając niezbędne dla uzyskania pożyczki dokumenty, trzeba mieć na uwadze, by dane w nich zawarte były bezbłędne, ponieważ instytucje finansowe weryfikują otrzymywane informacje. Wszelkie niezgodności mogą być powodem komplikacji i odmowy przyznania środków pieniężnych. Pożyczka udzielana jest tylko tym osobom, które wykażą zdolność kredytową. Dlatego doradca finansowy bierze pod uwagę wysokość i źródło uzyskiwanych dochodów. Najczęściej o pożyczkę ubiegają się osoby w wieku 20-70 lat, dla których źródłem dochodu jest praca na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, emerytura, renta, działalność gospodarcza lub rolnicza. O przyznanie środków finansowych można wnioskować indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, pracując w kraju bądź za granicą. 

Ile pożyczki możemy dostać?

Wysokość udzielanej pożyczki uwarunkowana jest wysokością osiąganych dochodów i dotychczasową historią kredytową pożyczkobiorcy. W przypadku stałych dochodów i zdolności kredytowej można liczyć na uzyskanie wyższych środków pieniężnych. Jakiekolwiek wątpliwości w związku z historią kredytową klienta mogą być przyczyną decyzji odmownej ze strony instytucji finansowej. 

Po złożeniu wymaganych dokumentów w instytucji finansowej sytuacja klienta jest poddawana szczegółowej analizie, na podstawie której podejmowana jest decyzja o przyznaniu pożyczki gotówkowej. Na odpowiedź ze strony instytucji klient zwykle oczekuje około kilkudziesięciu minut, ale zdarza się, że w przypadku wnioskowania o przyznanie dużych sum, nawet do dwudziestu czterech godzin. O wyniku postępowania klient jest informowany telefonicznie lub mailowo, a przyznaną kwotę otrzymuje na podane we wniosku indywidualne konto bankowe.

Podobne artykuły:


Więcej szczegółowych informacji na temat zasad związanych z ubieganiem się o pożyczkę gotówkową można przeczytać na https://www.mini-credit.pl/.

red