Wielkopolska stawia na innowacje w eksporcie

Wielkopolska stawia na innowacje w eksporcie Pixabay.com

Przedsiębiorcy z Wielkopolski chcą być obecni nie tylko w Europie Zachodniej, ale też na rynkach wschodnich i w krajach WNP. Poza Starym Kontynentem kuszą ich Afryka oraz Bliski i Daleki Wschód.

Według danych Izby Celnej, wielkopolskie jest trzecim województwem w kraju pod względem wartości eksportu – w 2014 r. wyniosła ona 17,3 mld euro (wzrost o 1 mld i ok. 6 proc. wzrost wartości r/r.).[1] Z Wielkopolski eksportują przede wszystkim międzynarodowe koncerny, które umiejscowiły tu swoje zakłady.

– Wysoki poziom inwestycji zagranicznego kapitału w regionie to powód do dumy. W kontekście eksportu warto docenić jednak sukcesy firm, które tu powstały i tu rozwinęły skrzydła. Jest ich naprawdę wiele i – jak dowiedzieliśmy się podczas konferencji PRE – mają niemałe ambicje – podkreśla Maciej Ceitel, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Poznaniu.

Obecnie Wielkopolska słynie z eksportu branży motoryzacyjnej, rolnej i przetwórstwa spożywczego, meblarskiej i drzewnej oraz chemicznej. Duże znaczenie ma też eksport elektroniki oraz metali i wyrobów metalowych.

Innowacje pociągną eksport

W najbliższych latach województwo będzie rozwijać eksport głównie w ramach trzech inteligentnych specjalizacji. Wielkopolskie stawia na dotychczasowe hity, ale też na biosurowce, żywność dla świadomych konsumentów oraz „wnętrza przyszłości” (branża meblarska i wyposażenie wnętrz). W ramach „przemysłu jutra” będzie wzmacniana specjalizacja w innowacyjnych rozwiązaniach, procesach produkcji i materiałach dla maszyn, urządzeń i środków transportu oraz w technologiach medycznych. Region będzie rósł w sektorze ICT, zarówno w sferze produkcji elektroniki, komputerów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i zautomatyzowanych systemów przeznaczonych na potrzeby biznesu. Do eksportowej listy ma też zostać dopisana specjalizacja w procesach logistycznych.

Eksportowe plany?

Zgodnie z informacjami wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, najważniejszymi partnerami regionu są kolejno Niemcy, Francja, Niderlandy, Wielka Brytania oraz Szwecja. W ankiecie przeprowadzonej wśród przedsiębiorców obecnych na konferencji PRE w Poznaniu, 49 proc. zadeklarowało zainteresowanie Europą Zachodnią. Wielu wskazało też na Europę Wschodnią i kraje WNP (31 proc.).

Aż 82 proc. przedsiębiorców obecnych poznańskim PRE oświadczyło, że chce eksportować poza Europę. Tu najczęściej wskazywano na Afrykę (20 proc.), Środkowy i Bliski Wschód (18 proc.) oraz Daleki Wschód (18 proc.).

Podobne artykuły:

– To niemałe ambicje, ale jednocześnie słuszny kierunek. Wprawdzie handel z krajami naszego kontynentu jest dużo prostszy, chociażby ze względu na logistykę i podobną kulturę biznesową, to rynek robi się coraz ciaśniejszy i bardziej konkurencyjny. Odległe kierunki, choć trudniejsze, są bardziej chłonne i pozwalają na zdywersyfikowanie rynków zbytu firmy. O tym, jak sobie na nich radzić, mówimy w ramach Programu Rozwoju Eksportu – mówi Maciej Ceitel. – Wielkopolscy przedsiębiorcy mają na wyciągnięcie ręki partnerów PRE, którzy mają know-how oraz zasoby, aby przeprowadzić firmę przez przysłowiowy zagraniczny próg.

Pozytywny klimat dla eksportu

Okoliczności zewnętrzne sprzyjają rozwojowi eksportu. Według danych GUS, w ub.r. wielkopolskie było trzecim najludniejszym województwem[2] w Polsce. Tu zlokalizowane są jedne z najlepszych uczelni wyższych. Trudno też o lepsze możliwości organizacji logistyki i transportu. Duża jest także aktywność samorządów we wspieraniu eksportu, co pokazuje np. „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020”. W Celu Operacyjnym 6.9. strategii („Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne”), podkreślono, że utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu regionu wymaga działań na rzecz promocji gospodarki również na nieznanych rynkach i że w tym procesie powinien uczestniczyć zarówno samorząd wojewódzki, jak i samorządy lokalne.[3]

Firmy z Wielkopolski mają również szansę zdobyć dodatkowe środki na rozwijanie działalności eksportowej w ramach nowej Perspektywy Unijnej. W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014–2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 zaplanowano „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport”. Poza regionalnym programem wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw, wielkopolskie firmy powinny zainteresować się ofertą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, np. Dz. 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne, Dz. 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktów – Marka Polskiej Gospodarki Brand, Dz. 3.3.3. Wsparcie MSP w promocji marek produktowych „Go to Brand.pl” oraz programu „Go Global PL – dotacje na eksport”. Inwestycje w innowacje są istotnym elementem strategii podnoszenia jakości produktów i usług, co przekłada się na wzrost ich atrakcyjności w oczach zagranicznych odbiorców.


[1] GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/ludnosc-wedlug-wojewodztw/.

[2] Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, https://www.umww.pl/attachments/article/11584/Zaktualizowana proc.20Strategia proc.20Rozwoju proc.20Wojew proc.C3 proc.B3dztwa proc.20Wielkopolskiego proc.20do proc.202020 proc.20roku.pdf, s. 115-116.

[3] Dane Izby Celnej w Warszawie za http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/986/Handel_zagraniczny_w_Polsce_i_Ma proc.C5 proc.82opolsce_2014_-_raport.pdf (Rys.4, str.11).

ZOOM bsc Agnieszka Smużewska