Wkład do spółki komandytowej - jeśli zwolnienie to korekta VAT

Wkład do spółki komandytowej - jeśli zwolnienie to korekta VAT serq - Fotolia

Gdy podatnik wnosi do spółki komandytowej wkład niepieniężny, korzystając przy tym ze zwolnienia, które jest niezgodne z przepisami unijnymi, zobowiązany jest do korekty VAT z tego tytułu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatnik wniósł do spółki komandytowej wkład niepieniężny. Na podstawie §38 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT czynność wniesienia aportu została zwolniona z opodatkowania VAT. W związku z tym we wniosku o interpretację podatnik zadał następujące pytanie: czy spółka powinna dokonać korekty naliczonego VAT wynikającej z wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego zwolnionego z VAT?

Podatnik stanął na stanowisku, że zgodnie z regulacjami wspólnotowymi aport jest czynnością opodatkowaną, a polski ustawodawca, wprowadzając do porządku krajowego zwolnienie, naruszył prawo unijne. Jego zdaniem zastosowanie takiego zwolnienia nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, które to prawo zostało mu przyznane przez prawodawstwo unijne, na co wskazywały wielokrotnie polskie sądy administracyjne. Podatnik nie musi więc dokonywać korekty VAT, gdyż nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędu popełnionego przez ustawodawcę.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów