Wolny zawód bez kosztów ochrony prawnej. Jak? Dzięki ubezpieczeniu

Wolny zawód bez kosztów ochrony prawnej. Jak? Dzięki ubezpieczeniu Freepik

Jak wynika z badania Deutsche Banku, aż 41,1 proc. osób wykonujących wolne zawody uznaje odpowiedzialność prawną za poważne wyzwanie.

Jak wynika z badania Deutsche Banku[1], aż 41,1 proc. osób wykonujących wolne zawody uznaje odpowiedzialność prawną za poważne wyzwanie. To trzecia najczęściej wskazywana bariera, zaraz po konkurencji i rosnących kosztach prowadzenia działalności. Walka o klienta jest nieodłączną częścią wolnego rynku, ale już problem korzystnej cenowo ochrony prawnej dla wolnego zawodu jest łatwy do rozwiązania dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczeniowej.

Niemal 3/4 przedstawicieli wolnych zawodów ankietowanych przez Deutsche Bank (72,4 proc.) zadeklarowało, że wykonuje swoją profesję w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Co dziesiąty specjalista prowadzi własną spółkę, samodzielnie lub ze wspólnikami. 15,2 proc. zadeklarowało umowę o pracę, a zaledwie dwa proc. wykonuje wolny zawód na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Wyniki te mówią wiele o specyfice pracy profesjonalisty wykonującego wolny zawód. Jako przedsiębiorca odpowiada bowiem nie tylko za swoje specjalistyczne usługi, ale także za firmę czy działalność gospodarczą we wszystkich kwestiach prawnych i formalnych. To ogromne obciążenie wiąże się ze specyfiką tego rodzaju pracy. Jednak, jak wskazują eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., przynajmniej część kwestii związanych ze sferą prawną specjaliści mogą zdjąć ze swoich barków dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej.

Wolny zawód – duża odpowiedzialność

Wykonywanie wolnego zawodu to z jednej strony spora elastyczność i swoboda, ale z drugiej - duża odpowiedzialność prawna związana nie tylko z możliwymi konsekwencjami decyzji czy działań profesjonalisty, ale także z przepisami wynikającymi z udziału w obrocie gospodarczym. – Część wolnych zawodów jest na mocy prawa zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jednak kwestie związane z błędami w sztuce to przecież nie jedyne spory prawne, w których mogą uczestniczyć profesjonaliści. Przedstawiciel wolnego zawodu odpowiada również za przestrzeganie przepisów o warunkach wykonywania działalności gospodarczej lub wolnego zawodu – przypomina Janusz Zemła, Koordynator Działu Likwidacji Szkód D.A.S. TUOP. Ekspert podkreśla, że w gąszczu zawiłych polskich przepisów o pomyłkę nietrudno, a nawet nieumyślne naruszenie przepisów może skutkować nałożeniem kary pieniężnej lub sankcji innego rodzaju. Profesjonalne wsparcie prawne dla wykonującego wolny zawód pozwala takim sytuacjom skuteczniej zapobiegać lub sobie z nimi radzić. – Poważną barierą jest jednak postrzeganie usług prawnych jako zbyt drogich. W rezultacie, wielu profesjonalistów na usługi prawnika decyduje się zbyt późno, bo dopiero na sali sądowej. Rozwiązaniem może być ubezpieczenie ochrony prawnej, zapewniające stałą ochronę prawną przy relatywnie niskim koszcie – przekonuje ekspert D.A.S. TUOP.

Właśnie dlatego, poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, wykonujący wolne zawody powinni rozważyć wykupienie ubezpieczenia ochrony prawnej (UOP). Polisa tego typu pokrywa koszty sądowe i honorarium wynajętego prawnika lub radcy prawnego w sprawach cywilnych, karnych i wykroczeniowych. Co ważne, ubezpieczenie ochrony prawnej przydaje się nie tylko wtedy, kiedy spór czy problem prawny trafia na wokandę. Specjaliści wykonujący wolne zawody mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w postaci telefonicznych porad prawnych dotyczących na przykład analizy stanu prawnego, interpretacji przepisów oraz analizy dokumentacji prawnej, w tym umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. - Łatwa do uzyskania profesjonalna porada lub inna usługa prawna może okazać się bezcenna dla specjalisty wykonującego wolny zawód – mówi Janusz Zemła z D.A.S. TUOP. – Pozwoli dokonać właściwej oceny sytuacji lub konsekwencji związanych z podjęciem określonych działań. Odpowiednie postępowanie, oparte o rzetelną poradę, może sprawić, że do sporu prawnego w przyszłości w ogóle nie dojdzie lub przynajmniej znacząco wzrośnie szansa na jego korzystne zakończenie – dodaje.

UOP pomoże też w sprawach firmowych

Jak wynika z przytaczanego badania Deutsche Banku, oprócz odpowiedzialności prawnej związanej z wykonywanym zawodem, specjaliści często muszą zajmować się też własną firmą. W przytłaczającej większości prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a więc na nich spoczywa cały ciężar formalności. Prowadzenie firmy również wiąże się z licznymi sytuacjami, w których potrzebna bywa pomoc prawna lub reprezentacja w sporze sądowym. UOP może okazać się pomocne w dochodzeniu roszczeń z umów, których przedmiotem jest nabycie rzeczy ruchomej lub usługi na potrzeby prowadzonej działalności. Przykładem mogą być spory dotyczące umów sprzedaży, leasingu lub kwestii reklamacji specjalistycznych i nierzadko bardzo kosztownych urządzeń, aparatury używanych do prowadzonej działalności. Podobnie jest z problemami prawnymi związanymi z własnym lub wynajętym lokalem, sporami sądowymi z ZUS lub zatrudnianymi pracownikami.

– Krótko mówiąc, wolny zawód wiąże się z wieloma wyzwaniami i sporą odpowiedzialnością, nie tylko z tytułu wykonywanej pracy, ale także po prostu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie w każdej sytuacji obowiązkowe OC znajdzie zastosowanie. Jeżeli profesjonalista wykonujący wolny zawód nie chce ryzykować, a honoraria prawników wydają mu się zbyt wysokie, naprawdę warto rozważyć ubezpieczenie ochrony prawnej – podsumowuje Janusz Zemła z D.A.S. TUOP.

[1] „Wolne zawody w Polsce. Portret Profesjonalisty 2016”, raport Deutsche Banku. https://www.deutschebank.pl/raportwolnezawody.pdf

ZOOM bsc