XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fotolia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XV Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Głównym celem forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy związanej z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływem doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu. Do udziału w forum zostali zaproszenie praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm.

Podobne artykuły:

W szczególności chcielibyśmy Państwa zaprosić na II dzień Forum MSP (9 czerwca br.), podczas którego odbędą się cztery równoległe ścieżki tematyczne oraz stała prezentacja rozwiązań dla MSP oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja przez PARP. Wiele wystąpień będzie odbywać się w innowacyjnej – angażującej formule. Poprowadzone zostaną trzy rozgrzewające warsztaty poświęcone praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Zaplanowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dodatkowo dwie prezentacje poprowadzone będą w formule PECHA KUCHA. Dyrektorzy personalni firm podzielą się swoimi dobrymi praktykami. Prezentacje te będą realizowane w formie aktywizujących, partycypacyjnych debat i dyskusji.

Łącznie podczas II dnia XV Forum Edukacyjnego odbędzie się m.in. 20 wystąpień. Ponad 30 prelegentów – praktyków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi będzie dzieliło się z Państwem swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowy program II dnia Forum: „Rozwój pracowników - to się opłaca” znajdą Państwo na stronie: http://forummsp.parp.gov.pl/program-dzien-ii/program-dzien-ii

Zapraszamy do zarejestrowania się na powyższe Wydarzenie już teraz pod linkiem: http://forummsp.parp.gov.pl/rejestracja/rejestracja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa Hubert Górecki