Zakładasz firmę? Nie daj się oszukać! (PORADNIK)

Zakładasz firmę? Nie daj się oszukać! (PORADNIK) fotolia

Założenie działalności gospodarczej w Polsce jest bezpłatne. Trzeba o tym pamiętąć, bo jak się okazuje naciągaczy nie brakuje. Jeśli damy się nabrać na "urzędowe" pismo możemy stracić nawet kilkaset złotych.

Taki przypadek opisał jeden z uzytkowników Wykopu. Krótko po założeniu firmy zaczął otrzymywać "urzędowe" pisma, w których pojawiały się różne modyfikacje nazwy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Była to np. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm. Zawierały wezwania do uiszczenia opłaty rejestracyjnej (zgodnie z ustawą wewnętrzną RF z dnia 10.12.2013).
Było to oczywiście zwykłe naciagactwo. Podobnych przypadków w skalin kraju są tysiące. Rejestracja działalności w CEIDG jest zupełnie bezpłatna. Dane w tym rejestrze są jednak łatwo dostępne dla wszystkich, także dla oszustów. 

Przykład pisma od naciągaczy

Przykład pisma Wykop

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

CEIDG-1

Pierwszym krokiem rejestracji własnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną jest złożenie wniosku CEIDG-1.

Możliwe formy przekazania dokumentu:

 • Elektronicznie – bez konieczności wizyty w urzędzie, na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub zaufany profil epuap,
 • Numer identyfikacyjny – na stronie www.ceidg.gov.pl można wysłać wniosek on-line, otrzymamy wówczas na maila numer identyfikacyjny z którym należy udać się do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy w przeciągu 7 dni, nie później niż data rozpoczęcia działalności.
 • W wersji papierowej – w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy.
 • Listem poleconym – jeśli podpis pod formularzem potwierdzony jest notarialnie.

Ważne!

Złożenie wniosku CEIDG-1 oraz jego aktualizacji jest bezpłatne!

Podatek VAT

W przypadku, gdy rejestrujemy się jako czynny płatnik VAT należy dostarczyć formularz VAT-R do właściwego Urzędu Skarbowego. Termin złożenia: najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

Opłata skarbowa: 170 zł.

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

VAT-R składamy osobiście lub wysyłamy pocztą z potwierdzeniem opłaty skarbowej; istnieje możliwość wysłania formularza elektronicznie jeśli posiadamy podpis elektroniczny – na stronie ministerialnej (www.mf.gov.pl) lub podczas składania wniosku CEIDG-1 (www.ceidg.gov.pl).

Profil zaufany ePUAP nie uprawnia nas do elektronicznego przekazania dokumentu. 

ZUS

Do ZUS składamy formularz ZUS ZUA (rejestracja do składek społecznych i składki zdrowotnej) lub ZUS ZZA (rejestracja tylko do składki zdrowotnej) w zależności od tego, jakie składki powinniśmy odprowadzać.

Termin: do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jaki formularz?

Własna działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do ubezpieczenia- formularz ZUS ZUA.

Opłacamy składkę zdrowotną oraz składki społeczne (składka chorobowa jest dobrowolna).

Własna działalność gospodarcza i umowa zlecenia.

Opłacamy tylko składkę zdrowotną (formularz ZUS ZZA) jeśli umowa zlecenia opiewa na większą kwotę niż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która nas obowiązuje.
Podstawa wymiaru składek – „duży ZUS”
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2014 r. jest 2247,60 zł).
Podstawa wymiaru składek- „mały ZUS” (ZUS preferencyjny)
30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. jest to 504 zł).

Jeśli zarabiamy z umowy zlecenia mniej – opłacamy składkę zdrowotną i składki społeczne (formularz ZUS ZUA).

Własna działalność gospodarcza i emerytura

Opłacamy tylko składkę zdrowotną (formularz ZUS ZZA).

Jesteśmy zwolnieni ze składki zdrowotnej, jeśli nasza emerytura jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (w 2014r – 1680zł brutto) oraz:

 • Uzyskujemy dodatkowe przychody z tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury

lub

 • Opłacamy podatek w formie karty podatkowej.

Własna działalność gospodarcza a umowa o pracę w innym kraju UE, EOG lub w Szwajcarii

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym z krajów UE, EOG i Szwajcarii, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce zostaje całkowicie wyłączona spod polskiego systemu ubezpieczeń i nie opłaca z tego tytułu żadnych składek zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne. W ZUS należy przedłożyć stosowne zaświadczenie (A1), na jego podstawie organ wydaje stosowną decyzję.

Wysokość składek ZUS (2014r.)

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców (”duży ZUS”):

 • Zdrowotna 270,40 zł
 • Emerytalna 438,73 zł
 • Rentowa 179,81 zł
 • Chorobowa* 55,07 zł
 • Wypadkowa 43,38 zł
 • Fundusz Pracy 55,07 zł
 • Łącznie: 1042,46 zł

ZUS preferencyjny (”mały ZUS”).

 • Zdrowotna 270,40 zł
 • Emerytalna 98,38 zł
 • Rentowa 40,32 zł
 • Chorobowa* 12,35 zł
 • Wypadkowa 9,73 zł
 • Łącznie: 431,18 zł

*Składka chorobowa nie jest obowiązkowa

Składka społeczna =emerytalna + rentowa + wypadkowa +chorobowa.

Pamiętaj!
Składka zdrowotna jest niepodzielna – opłacamy ją w pełnej wysokości bez względu czy rozpoczniemy działalność 1 czy 31 dnia danego miesiąca.

ZUS preferencyjny

Osoba ,która nie prowadziła działalności gospodarczej w przeciągu 60 miesięcy oraz nie będzie świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę w tym samym zakresie co działalność) może skorzystać z „małego ZUS-u”. Do ZUS należy złożyć formularz ZUS ZUA (kod tytułu ubezpieczenia 05 7000) w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. ZUS preferencyjny dotyczy składek społecznych i przysługuje przez okres 24 miesięcy.

Jeśli rozpoczniemy działalność 1 lutego 2014 – ZUS preferencyjny przysługuje do stycznia 2016 , jeśli rozpoczniemy działalność 2-28 luty- do lutego 2016 (czyli miesiąc dłużej).

REGON i NIP

Regon nadawany jest automatycznie w przeciągu 7 dni, NIP w przeciągu 3dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Po nadaniu numery będą widoczne na stronie ministerialnejwww.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców.

Jeśli we wniosku zaznaczono opcje ”nie posiadam” a już wcześniej mieliśmy nadany REGON czy też NIP, urząd przypisze do wpisu te same numery; w sytuacji gdy nie pamiętamy np. NIP-u, również możemy zaznaczyć opcję ”nie posiadam”.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony ministerialnej www.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców. Do bazy nasze dane trafią najpóźniej na drugi dzień roboczy od złożenia CEIDG-1.

Podsumowując:

 1. CEIDG-1 – składamy do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy lub elektronicznie.
 2. ZUS- formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, składamy do 7 dnia od daty rozpoczęcia działalności.
 3. VAT- jeśli rejestrujemy się do VAT-u formularz VAT-R składamy do właściwego Urzędu Skarbowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT (opłata skarbowa 170zł).

Anna Pietrzak/ ifirma.pl

Nowoczesna Firma S.A.