Zarządzanie kompetencjami a efektywność i wyniki firmy

Zarządzanie kompetencjami a efektywność i wyniki firmy Photo credit: Victor1558 / Foter

Do listopada w 16 miastach Polski eksperci będą dzielić się wiedzą, jak rozwój kompetencji pracowników wpływa na wyniki firmy. 300 małych i średnich firm będzie mogło za darmo wziąć udział w szkoleniach, a kolejnych 480 w seminariach.

9 kwietnia w Warszawie, w hotelu Blue Tower przy ul. Chmielnej 85/87, odbędzie się trzecie seminarium w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowanego do małych i średnich firm „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

Za część merytoryczną przedsięwzięcia odpowiadają m.in. eksperci firmy doradczo-szkoleniowej ForFuture, która uczy firmy jak podnosić efektywność pracowników.

Sesje eksperckie

Podczas seminarium będą wykorzystywane elementy networkingu służące integracji i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami. Za ten element odpowiada Grzegorz Turniak.

Ekspert ds. networkingu, niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska.  Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska, Managing Director - Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, certyfikowany konsultant OD (OD Institute Ohio), nauczyciel przedsiębiorczości (Babson College), oraz certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). W latach 2002-204 Członek Zarządu PSZK, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Grzegorz jest współautorem książek: z Jackiem Santorskim "Alchemia Kariery", z Romanem Wendtem "Profesjonalny networking czyli kontakty które procentują" i z Witoldem Antosiewiczem "Praktyczny poradnik networkingu".  

W czasie pierwszej sesji eksperckiej wystąpi Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture, który przedstawi „Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej”. Celem tego wystąpienia jest zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami wdrożenia modelu kompetencyjnego w organizacji, jako podstawowego narzędzia wspierającego podnoszenie jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Efektywność pracowników przekładająca się na wyniki biznesowe firmy - to jedna z głównych korzyści zarządzania przez kompetencje.

Grzegorz Filipowiczjest dyrektorem ds. merytorycznych, ForFuture. Specjalista w zakresie: Systemy kompetencyjne & HPI. Doradca oraz konsultant w zakresie wdrożeń kompleksowych rozwiązań w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowo-konsultingowej. Zakres tematyczny prowadzonych projektów obejmuje: zarządzanie kompetencjami, opis i wartościowanie stanowisk pracy, systemy motywacyjne, programy rozwoju kompetencji, audyt kompetencji (z wykorzystaniem metody AC/DC). Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz Inwentarza Zadań Organizacyjnych - NOMINO. Współpracownik oraz wykładowca czołowych polskich uczelni. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” – PWE 2004; „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” – Wolters Kluwer 2008, oraz licznych publikacji z zakresu ZZL, Zarządzania Kompetencjami, Human Performance Improvement (HPI) oraz kultury organizacyjnej. Prezes Polish Society for Training & Development (PSTD).

Drugim ekspertem będzie Urszula Martyła, Talent Solutions – Poland, LinkedIn. Temat jej wystąpienia to: „Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi”. Działania przedsiębiorcy mające na celu efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników, mają również na celu tworzenie wizerunku pracodawcy, dla którego pracownicy chcą pracować. Firmy z sektora małych i średnich w Polsce często jeszcze nie są na etapie myślenia o tym zagadnieniu jako istotnym dla ich funkcjonowania na rynku.

Pracownicy coraz częściej patrzą na firmy stawiając sobie pytanie „Czy to jest firma, dla której ja chcę pracować?

Urszula Martyła, Talent Solutions – Poland w LinkedIn (międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych) zarządza kluczowymi inicjatywami serwisu w Polsce i współpracuje z kluczowymi klientami w zakresie doboru narzędzi Employer Branding. Przygotowuje rozwiązania programowe i strategie rynkowe w oparciu o stan zaangażowania i wagi tematu Employer Branding w Polsce.  

W trzeciej sesji (case study) Beata Kowalska-Doncer, HR Manager, Starwood Services Poland Sp. z o.o. przedstawi „Kompetencje zawodowe jako baza do tworzenia programów developmentowych i motywacyjnych"

Beata Kowalska-Doncer od ponad czterech lat pełni rolę HR Manager w firmie Starwood Services Poland (operator hotelu działającego pod marką Hotel Sheraton w Warszawie), w której nadzorowała cały proces tworzenia kompetencyjnego opisu stanowisk pracy, a następnie budowę programów developmentowych i motywacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem grywalizacji.

Temat czwartej sesji (case study) to z kolei "Wdrożenie i pomiar kompetencji – wymysł czy niewykorzystane źródło przewagi?", który przedstawi Katarzyna Lorenc, Dyrektor Operacyjny, 4 business & people Sp. z o.o.

Katarzyna Lorenc posiada 12-letnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu zespołem. Od 2008 roku zarządza 4 business & people Sp. z o.o., której misją jest dostarczanie pozytywnych wyników biznesowych i pozytywnych zmian poprzez rozwój zespołów i poszczególnych osób. Specjalizuje się w: prowadzeniu badań i analiz dla organizacji, zarządzaniu działaniami do zmiany kultury organizacyjnej i zwiększeniu efektywności biznesu, executive coaching i umiarkowaniu trudnych procesów między organizacjami; Publikuje i udziela wywiadów w Polityka, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, CEO, CIO, Harvard Business, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest wykładowcą w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach . Jest także członkiem wielu organizacji - International Coach, International Coach Federation. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Handlu Zagranicznego, w programie magistra ekonomii na kierunku Enterprise Strategies. 

4 business & people Sp. z o.o. jest firmą badawczo-doradczą, świadczącą profesjonalne usługi w obszarach: Badania i rozwój potencjału organizacji, Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, Certyfikacyjne szkolenia otwarte dla pracowników HR. 

Panel dyskusyjny na zakończenie

Seminarium zakończy panel dyskusyjny: „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”. Paneliści to:

  • Ekspert merytoryczny ds. zarządzanie przez kompetencje – Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture
  • Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Urszula Martyła, Talent Solutions, LinkedIn
  • Ekspert ds. networkingu – Grzegorz Turniak
  • Ekspert regionalny – Krzysztof Kowalski, 4 business & people Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorca – Beata Kowalska-Doncer, HR Manager, Starwood Services Poland Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorca – Katarzyna Lorenc, Dyrektor Operacyjny, 4 business & people Sp. z o.o.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

POBIERZ PROGRAM


Seminaria, które odbędą się w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP".

SeminariaPARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Nowoczesna Firma S.A.