Zarządzanie kompetencjami w MŚP (seminarium w Krakowie)

Zarządzanie kompetencjami w MŚP (seminarium w Krakowie) nf.pl

Jeżeli pracownicy są bardziej efektywni, to można spodziewać się, że firma łatwiej realizuje swoje cele biznesowe i strategiczne, że utrzyma się na rynku i będzie się rozwijać. Jeśli mamy nieefektywnych pracowników, to jest ryzyko.

2 lipca w Hotelu Aspel, przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie odbędzie się kolejne bezpłatne seminarium w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - "Zarządzanie kompetencjami w MŚP".

Seminarium "Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa"

8.30 – 9.30
Rejestracja & networking

9.30 – 9.40
Wprowadzenie organizacyjne i merytoryczne
Informacje o projekcie „Zarządzanie kompetencjami w MSP”

9:40 – 10:55
SESJA EKSPERCKA 1:
"Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej"
Ekspert merytoryczny ds. zarządzania przez kompetencje – Grzegorz Filipowicz, Dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture

 • Czym dla organizacji jest wdrożenie modelu kompetencyjnego - podstawowe definicje, cele i metody.
 • Paradygmat efektywności z perspektywy zarządzania kompetencjami.
 • Uwarunkowania efektywności pracowników, zespołów i organizacji.
 • Znaczenie kompetencji w podnoszeniu efektywności pracowników, zespołów i organizacji.
 • Kiedy rozwój kompetencji przyczynia się do wzrostu efektywności.

10:55 - 11:20
Przerwa kawowa & networking

11:20 - 12:10
SESJA CASE STUDY:
Prezentacja przedsiębiorcy, który w z powodzeniem wdrożył w swej firmie zarządzanie kompetencjami.

12.10 - 12.50
SESJA EKSPERCKA 2:
Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi
Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Urszula Martyła, Talent Solutions, LinkedIn

 • Kogo cenią pracownicy i dlaczego?
 • Korzyści z pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy
 • Co można zrobić, aby być (najbardziej) pożądanym pracodawcą - proste działania, wymierne efekty
 • Wykorzystanie inicjatyw regionalnych i ponadregionalnych dla budowania marki firmy jako pracodawcy

12:50 - 13:15
Przerwa kawowa & networking

13:15 - 14:05
SESJA CASE STUDY:
Prezentacja przedsiębiorcy, który w z powodzeniem wdrożył w swej firmie zarządzanie kompetencjami.

14:05 - 15:00
PANEL DYSKUSYJNY 5:
Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości
Wnioski z badań dotyczących potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników (wykorzystanie m.in. wyników takich badań jak: Bilans Kapitału Ludzkiego i inne).
Specyfika rynku lokalnego – kogo potrzebujemy a kogo mamy.
Jak lepiej przygotować potencjalnych pracowników do pełnienia swoich ról w organizacji.
Rola pracodawców, instytucji wspierających i edukacyjnych oraz firm doradczo – szkoleniowych.

Uczestnicy:

 • Ekspert merytoryczny ds. zarządzania przez kompetencje – Grzegorz Filipowicz, Dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture
 • Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Urszula Martyła, Talent Solutions, LinkedIn
 • Ekspert ds. networkingu – Waldemar Razik, BNI Polska
 • Ekspert regionalny – Agnieszka Flis, Advisory Group TEST Human Resources

15:00 - 15:15
Podsumowanie i zakończenie

15:15 - 16:30
Obiad i networking

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Seminaria w ramach projektu

Nowoczesna Firma S.A.