Zielona energia w firmach - inwestycja w fotowoltaikę

Zielona energia w firmach - inwestycja w fotowoltaikę innogy.pl

Trend na inwestycję w zieloną energię trwa już od kilku lat, co uwidacznia się zwłaszcza na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Z jakich odnawialnych źródeł energii mogą skorzystać firmy i czy jest to dla nich opłacalne?

Zielona energia - jakie formy przyjmuje?

Decydując się na inwestycję w odnawialne źródła energii przedsiębiorcy mają duże pole manewru, ponieważ możliwości wykorzystania zielonej energii jest bardzo wiele. Zdecydować mogą się bowiem na fotowoltaikę, energię wiatrową, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy biogazownie. Przy podjęciu decyzji warto wziąć pod uwagę różne czynniki: kosztowność inwestycji, stopę zwrotu, lokalizację firmy, możliwość pozyskania dotacji, itd. Nie oznacza to, że ograniczyć trzeba się tylko do jednego rozwiązania. Bardzo popularne jest, chociażby połączenie inwestycji w fotowoltaikę z inwestycją w pompy ciepła. W ten sposób można bowiem uzyskać podwójną oszczędność: na prądzie i ogrzewaniu.

Fotowoltaika dla firm - czy to się opłaca?

Jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji związanych z zieloną energią jest fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Podstawowa funkcja paneli słonecznych w przypadku firm to wytwarzanie energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa. W chwili, gdy zakład pracuje, prąd wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną może zaspokoić część lub potrzeby wszystkich urządzeń i maszyn. Dzięki temu znacząco ograniczamy pobór energii od dystrybutora, co przełoży się na mniejsze rachunki za prąd. Różnica ta w skali roku z pewnością będzie odczuwalna, a jej wysokość zależy m.in. od zapotrzebowania firmy na energię czy mocy zainstalowanej elektrowni fotowoltaicznej. Własna elektrownia fotowoltaiczna to także większa niezależność od zakładów energetycznych. Ma to znaczenie zwłaszcza latem, kiedy firmom często narzucane są liczne ograniczenia dotyczące poboru mocy, co może doprowadzić nawet do spadku produkcji, a w konsekwencji do strat finansowych. Prąd uzyskany z systemu fotowoltaicznego zapewnia w takiej sytuacji optymalną produkcję i ciągłość działania zakładu.

innogy.pl innogy.pl

Instalacja produkuje energię elektryczną także w momencie, gdy zakład nie pracuje, np. w weekendy lub dni świąteczne. Między innymi w ten sposób powstają nadwyżki energii, które możemy wykorzystać na potrzeby związane z pracą urządzeń lub odsprzedać do zakładu energetycznego. Dobrą wiadomość stanowi fakt, że Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 1 stycznia 2016 roku, zakłada obowiązek odkupienia całości nadwyżek wyprodukowanego prądu przez zakład energetyczny. Dzięki temu firma zyskuje dodatkowy dochód. Cena skupowanej energii jest zależna od wielkości instalacji i prezentuje się następująco:

  • 0, 75 zł za 1 kWh w przypadku, gdy łączna moc takich instalacji nie przekroczy 300 MW,
  • 0,65 za 1kWh dla instalacji o maksymalnej mocy 500 MW.

Jeżeli moc instalacji przekracza 10 kW, cenę ustala się poprzez odniesienie do ceny energii z poprzedniego kwartału, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Co więcej, możliwe jest uzyskanie jeszcze większych przychodów z tytułu produkowania energii ze słońca. Zapewniają je tzw. Zielone Certyfikaty, czyli prawa majątkowe, które uzyskuje się dzięki wydawanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Przedsiębiorstwa energetyczne, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej, mają obowiązek uzyskać Zielone Certyfikaty i przedstawić je Prezesowi URE. W innym wypadku, konieczne jest uiszczenie opłaty zastępczej. Zakup Zielonych Certyfikatów jest dla przedsiębiorstw energetycznych bardziej opłacalny aniżeli uiszczenie opłaty zastępczej, dlatego też często decydują się na ten krok, dzięki czemu firmy nimi dysponujące mogą zarobić.

Ekonomikę inwestycji poprawić mogą również dotacje bądź preferencyjna pożyczka, jaką można pozyskać na zakup paneli fotowoltaicznych. Do programów wsparcia finansowego, którymi objęci są przedsiębiorcy inwestujący w OZE zaliczyć można m.in. program Bocian, PolSEFF2 oraz Regionalne Programy Operacyjne.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w systemy wytwarzające energię z promieni słonecznych, mogą skorzystać z ofert sprzedawców energii, takich jak innogy Polska. Warto wiedzieć, że innogy zapewnia kompleksową realizację projektów fotowoltaicznych, niezależnie od mocy instalacji i sprawuje stały nadzór nad realizacją projektu. Nie lada zaletę stanowi także możliwość finansowania projektu w cenie energii lub w ratach przez cały okres trwania umowy.

Inwestycja w fotowoltaikę to nie tylko oszczędności i możliwość dodatkowego zysku dla firm. Jest to także szansa na częściowe uniezależnienie się od dostawcy energii. Ponadto, fotowoltaika nie wpływa negatywnie na środowisko, gdyż jest rozwiązaniem w pełni ekologicznym. Sprawia to, że firmy inwestujące w panele fotowoltaiczne mogą cieszyć się opinią dbających o naturę, co znacząco wpływa na ich renomę.