Opinie ekspertów o zmianach podatkowych

Opinie ekspertów o zmianach podatkowych Fotolia

Minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział zmiany w ordynacji podatkowej, zastrzegając jednak, ze potrwa to długo – nawet kilka lat. Zapytaliśmy księgowych, radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, czego oni by oczekiwali.

Wstrzymanie decyzji do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy

Bernard Łukomski, partner zarządzający KPBŁ (bernard.lukomski@kpbl.pl, www.kpbl.pl), rekomendowany przez World Tax oraz PLC Which Lawyer

Ważnym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie wykonalności decyzji do czasu ostatecznego (prawomocnego) rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Niestety obecnie organy mają możliwość wszczynania egzekucji już po wydaniu decyzji przez urząd skarbowy. Zanim podatnik zdąży odwołać się od niekorzystnej decyzji jego firma może zostać unicestwiona a ewentualne późniejsze zwycięstwo w sądzie administracyjnym nie ma żadnej wartości. Takie działania administracji podatkowej często niszczą nieodwracalnie nie tylko przedsiębiorcę ale i tworzone przez niego miejsca pracy.  Innym korzystnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości zawarcia ugody pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową.  Dzięki temu rozwiązaniu podatnik mógłby wynegocjować z urzędem kwotę ewentualnego podatku do zapłaty unikając jednocześnie długotrwałego i kosztownego postępowania czy  kontroli, które często są na tyle absorbujące, że dezorganizują i paraliżują funkcjonowanie kontrolowanej firmy.

Trzeba rozwinąć komunikację online

Kamil Pikuła, daglig leder Norwegia Consulting www.norwegiaconsulting.pl

Moim zdaniem warto zwiększyć możliwości komunikacji on-line przedsiębiorcy z urzędem skarbowym. Dotyczy to w szczególności trzech kwestii:

  • Składania deklaracji VAT.  W Norwegii takie deklaracje są składane całkowicie elektronicznie, a proces zajmuje ok 2 min.
  • Procedur kontroli skarbowej. W Norwegii kontrola skarbowa przebiega w 100 proc. on-line. Urząd wysyła mailem pismo z listą dokumentów, które następnie przedsiębiorca odsyła mailem jako skany. Dzięki temu przedsiębiorca nie traci czasu na jazdę do urzędu. Ewentualnie podobna komunikacja może nastąpić pocztą tradycyjną. Osobista wizyta w urzędzie jest rzadkością,
  • Systemu zaliczek podatku dochodowego. W systemie norweskim każdy przedsiębiorca na początku roku zakłada jaki osiągnie zysk i na podstawie deklaracji przedsiębiorcy ustalana jest zaliczka na podatek dochodowy, którą należy płacić kwartalnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie prościej jest zarządzać przepływem gotówki w przedsiębiorstwie.

Zmiany w prawie podatkowym konieczne i to jak najszybciej

Grzegorz Witkowski, prezes Zarządu FINACCO Sp. z o.o. www.finacco.pl

Niewątpliwie zmiany w prawie podatkowym winy nastąpić i to zdecydowanie jak najszybciej. Jako firma pracująca na co dzień z przepisami prawa podatkowego, możemy stwierdzić, że istnieją pewne zagadnienia, które potrzeba uregulować niezwłocznie, ponieważ mnogość interpretacji powoduje, iż nie można jednoznacznie stwierdzić jakie działalnie podatkowe będzie zgodne z prawem.

Jakie zmiany winny być przeprowadzone w Ordynacji Podatkowej? Czy istnieje potrzeba jej stworzenia od podstaw? Z pewnością należy zmienić pewne zasady obecnie funkcjonujące, a w szczególności dotyczący zagadnienia kontrolnych organów skarbowych. Wydaje się sensowne jasne określenie ile czasu maksymalnie ma trwać kontrola, może to być 180 dni albo więcej, ale żeby było to jasno wskazane w ustawie, bez możliwości przedłużania. Równie ważne jest aby kontrole nie powodowały zakłócenia w pracy przedsiębiorców, stąd pozytywnie należy się odnieść do e-kontroli, które mają być wprowadzone przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto winna być uregulowana kwestia przedawnienia zobowiązań podatkowych. Albo nasze prawodawstwo pójdzie w stronę prawa USA – brak przedawnienia w sprawach podatkowych, albo przedawnienia następuje, np. tak jak jest to obecnie, ale bez możliwości wstrzymywania biegu przedawnienia. Powyższe zmiany nie powinny wpływać w żaden sposób negatywnie na finanse państwa, a jednocześnie pozwolą przedsiębiorcy na spokojne zniszczenie dokumentów archiwalnych.

Jednakże, to nie w Ordynacji Podatkowej tkwi źródło problemów dotyczących rozliczania się z podatków, a bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i  ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w ustawie o podatku od towarów i usług. Nie mniej każde zmiany idące w kierunku jasnego określania praw i obowiązku obydwu stron (Państwa – poprzez swoje organy i Podatnika) są mile widziane i z niecierpliwością oczekiwane.

Nowoczesna Firma S.A.