Szkolenia firmowe dla co piątego pracownika

Szkolenia firmowe dla co piątego pracownika materiał PR

Finansowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników to inwestycja w rozwój firmy. Tymczasem dostęp do szkoleń pracowniczych deklaruje jedynie co piąty uczestnik ankiety serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl.

Opieka medyczna, zajęcia sportowe, bilety do kina, programy zniżek pracowniczych – pracodawcy prześcigają się w pozapłacowych benefitach, którymi kuszą potencjalnych pracowników. Najpopularniejszym z nich są jednak szkolenia, do których dostęp ma 21 proc. respondentów ankiety serwisu pracy MonsterPolska.pl. Czy to dużo – biorąc pod uwagę, że tego rodzaju bonus przynosi wymierne korzyści nie tylko pracownikowi, ale również firmie, która inwestując w kwalifikacje załogi, inwestuje w swój własny rozwój?

Z pewnością nie dziwi fakt, że  jest to jedno z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych. Choć oczywiście odsetek osób mających dostęp do takiej finansowanej przez pracodawcę wiedzy mógłby być większy. Pamiętajmy jednak, że w naszym kraju jest wiele firm, które nie oferują swoim pracownikom żadnych dodatkowych świadczeń. Druga strona medalu to zainteresowanie samych zatrudnionych. Jeżeli ludzie nie chcą się doszkalać – a powody mogą być różne: nadmiar obowiązków, niewłaściwie dobrane tematy szkoleń lub czasem zwykłe lenistwo – wówczas pracodawca szybko zrezygnuje z tego rodzaju benefitu.

Szkolenia pracownicze najpopularniejsze są w branży IT i telekomunikacji (dostęp zadeklarowało 28 proc. ankietowanych z tego sektora), służbie zdrowia i farmacji (23 proc.) oraz administracji publicznej (22 proc.). Ich popularność jest proporcjonalna do wielkości firmy. Wśród ankietowanych pracujących w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób, doszkalać się na koszt pracodawcy może co trzeci badany. W małych firmach (mniej niż 10 pracowników) – jest to jedynie 9 proc.

Szkolenia pracownicze oferowane są przede wszystkim kadrze kierowniczej niższego i średniego szczebla (w tej grupie twierdząco odpowiedziało 27 proc. ankietowanych), wykwalifikowanym specjalistom (25 proc.) oraz kierownictwu wysokiego szczebla (23 proc.). Dostęp do tego świadczenia zadeklarował jedynie co dziesiąty pracownik niewykwalifikowany.

Szkolenia najczęściej oferują pracodawcy z województw: wielkopolskiego (26 proc. ankietowanych z tego rejonu zadeklarowało dostęp do tego benefitu), lubuskiego (26 proc.), kujawsko-pomorskiego (24 proc.), mazowieckiego i pomorskiego (po 23 proc.). W województwie świętokrzyskim pracodawcy finansują szkolenia jedynie czterech proc. pracowników.

Monster Polska Sp. z o.o. Bartosz Struzik