29 wyników powered by megaszukacz.pl

1 3

Firmy i oferty dla "żak"

446 wyników pokaż wszystkie

Szkoły ŻAK Rzeszów

"Krytyczne sytuacje w zamówieniach publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane INTENSYWNY WARSZTAT - z uwzględnieniem planowanych zmian nowelizacyjnych" Centrum Doradztwa i Kształcenia 1

"NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Nowe obowiązki zamawiającego i wykonawcy po 19 października 2014 - warunki udziału w postępowaniu, pozacenowe kryteria oceny ofert, rażąco niska cena" Centrum Doradztwa i Kształcenia 1

"NOWELIZACJA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - wpływ zmian na sytuację firm startujących w przetargach - przygotowanie do wejścia w życie nowych rozwiązań" Centrum Doradztwa i Kształcenia 1

"ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA FIRM STARTUJĄCYCH W PRZETARGACH - Błędy i nieprawidłowości w ofertach przetargowych oraz sytuacje sporne z Zamawiającym po nowelizacji 2013 roku." Centrum Doradztwa i Kształcenia 1

"NOWELIZACJA W SYSTEMIE - Udzielanie i dokumentowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro. Schemat postępowania, nowe regulaminy, nieprawidłowości, odpowiedzialność." Centrum Doradztwa i Kształcenia 1

"NOWELIZACJA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2012/2013 wpływ zmian na sytuację firm startujących w przetargach - przygotowanie do wejścia w życie nowych rozwiązań" Centrum Doradztwa i Kształcenia 1

ŻAK LIFT Modzelewskiego 23/272 Warszawa

"ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI: Pozacenowe kryteria oceny ofert, badanie i ocena ofert oraz rażąco niska cena" Centrum Doradztwa i Kształcenia 1