Polityka Prywatności

Ochrona informacji

To Użytkownicy tworzą Portal i budują społeczność nf.pl dlatego prywatność i poufność ich danych jest dla nas najwyższą wartością.

Wszystkim naszym Użytkownikom gwarantujemy, że ich dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych serwisów nf.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


Rejestracja

Rejestracja Użytkownika odbywa się po przez wprowadzenie podstawowych danych do formularza. Użytkownik ma stały dostęp do panela administracyjnego za pomocą którego może uzupełniać, aktualizować i modyfikować swoje dane. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik może również w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie nf.pl i wykasować swoje dane. Ma również możliwość skierowania prośby o pełne skasowanie wszelkich dostępnych danych i Wpisów przez Administratora - w formie pisemnej na numer faksu (022) 331- 44-60.


Dostępność informacji

W związku z tym, że serwis ma charakter otwarty, a jedną z jego głównych usług jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku - część jego danych jest powszechnie dostępna dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz może być indeksowana przez wyszukiwarki.

Do informacji powszechnie dostępnych należą:

 • krótki opis kariery zawodowej i zainteresowań
 • blogi, artykuły oraz inne wpisy merytoryczne wprowadzone przez Użytkownika
 • jego komentarze i opinie
 • dane firmy, w której pracuje Użytkownik, pod warunkiem iż ta firma jest zaakredytowana w Platformie nf.pl

Dane do których dostęp mają tylko inni zarejestrowani Użytkownicy Klubu nf.pl to:

 • CV - historia zatrudnienia i wykształcenia oraz inne dane o karierze zawodowej
 • spis Twoich znajomych
 • spis Twoich grup dyskusyjnych

Dane do których mają dostęp tylko ci zarejestrowani Użytkownicy Klubu nf.pl, którzy zostaną dodani do Twojej listy znajomych:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numery komunikatorów internetowych,
 • teleadresowe dane służbowe

Dane do których dostęp jest zastrzeżony tylko i wyłącznie dla danego Użytkownika to:

 • dane dostępu do panelu administracyjnego
 • książka adresowa
 • skrzynka wiadomości

Ciasteczka - „cookies”

Klub nf.pl stosuje „cookies” czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.„Cookies” jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. „Cookies” jest zapisywany tylko na czas działania przeglądarki i ma na celu poprawne działanie serwisu i wszelkich jego funkcji.